Logo

小型包裹寄件教學:點包裝國際小包先最慳運費?超詳細包裝指南、注意事項一覽!

標籤:
#寄件
#包裹
#包裝
#小型包裹
小型包裹寄件教學:點包裝國際小包先最慳運費?超詳細包裝指南、注意事項一覽!

相信大家包裝包裹時,特別係寄小型包裹,例如一個手機殼、一部手機及一副眼鏡等。都可能會遇到過呢個問題:「明明寄小型包裹,自認為包裝妥當,點解最後運費差價咁貴?」問題好大機會出現係包裝錯誤上面,唔識包小型包裹,就有可能會被快遞商收取額外收費!

 

同大家分享一個真實包裝錯誤的個案:話說有位客戶寄件寄一個手機殼,包完的包裹面積唔夠貼寄運單 (Shipping label) 同埋商業發票 (Invoice)。所以快遞員就幫佢重新包裝,原本體積重1kg的包裹變左3kg,因為包裝俾快遞商收左超過一倍嘅運費

 

以免大家有同樣的慘況出現,小編整理左超實用的包裝指南!幫你確保包裹可以順利報關清關,按時送達目的地;仲唔洗俾運費差價「嚇你一跳」!最緊要係幫你慳返銀包裏面啲錢

 

節省運費,如何包裝減少體積重量。寄小型包裹的體積重量及實際重量,高度cm x 長度cm x 闊度cm 除以5000等於體積重量。

快遞商點計包裹體積重量?

快遞商會用電子測量系統(如上圖)量度包裹的實際重量同體積重量,最終會按數值較大嘅重量來計算運費。例如體積重量>實際重量,咁就會按體積重量計算。 相關文章【收費模式】

 

測量系統會用鏡頭掃描包裹(參考下圖),以量度貨物嘅長寬高來計算包裹的體積重量。所以包裝最好就包到貼,唔好有多餘空間!如果唔係體積重量就會計多左架啦。

快遞商點計包裹體積重量?測量系統會用鏡頭掃描包裹

 

包裹點解會出現運費差價?

快遞商同你量度的體積重量有出入就會產生運費差價。如果你要寄體積較細嘅包裹,好似上面嘅案例咁,外包裝面積唔足夠貼上寄運單同埋報關發票。呢個時候快遞商就會幫你重新包裝包裹,而新包裝梗係唔會好似我地自己包得咁好!

 

新包裝有可能會令包裝體積大左,咁就會被快遞商收取額外嘅費用。唔想快遞商幫你重新包裝包裹,就要事先自己包裝好、貼好寄運文件係包裹度啦!

 

寄包裹嘅包裝方法 

點包先可以避免無啦啦又要俾多啲運費呢?唔洗擔心,幫緊你幫緊你!即刻睇下以下包裹包裝方法:

能節省運費的包裹包裝方法,如何包裝減少體積重量。包裝慳返運費,寄英國、寄美國,寄加拿大、寄日本、寄澳洲、寄台灣運費計算。寄小型包裹的體積重量及實際重量,高度cm x 長度cm x 闊度cm 除以5000等於體積重量。快遞商如何計算運費。

1. 將貨物放入快遞袋,按需要加入緩衝物料,如氣袋、報紙及泡沫片等包裝保護物料。

*快遞袋可以係快遞公司網站登記會員免費索取限量快遞包裝或自行購買包裝。

2. 多餘嘅快遞袋貼邊包好,並用膠紙將包裹封邊。

3. 然後將寄運單及商業發票摺好放入透明袋/ 保鮮袋,再貼係包裹上面並貼邊包好。

*盡量唔好飛起曬邊,以免系統掃描貨物嘅體積變大

 

寄小型包裹注意事項

-  小型包裹不包括紙張類文件,千祈唔好將小型包裹當文件咁寄

-  盡量將貨物貼邊包好以減小包裹嘅體積,避免體積過大而產生額外費用。

外包裝唔好有明顯嘅文字信息,如以往嘅寄件信息。

寄運單要貼係包裹平滑嘅表面上,避免因褶皺而睇唔清收件人或掃描唔到條形碼嘅情況發生,導致派送過程延誤。

 

隨堂小測!睇完文章你識得包裝小型包裹未呢?考考你,試下寄件睇下係咪真係識先:立即寄件

如果包裝嘅時候有任何疑難,都可以隨時搵我地嘅客服一對一查詢,貼心又安心!

 

香港寄包裹去台灣最平快遞運費預覽

以0.5kg計算

常見問題

小型包裹同文件都係小型郵件姐,點解唔可以用寄文件方式寄包裹?

文件係紙張,貨物無論大小都係以包裹寄出㗎!

包裹的運費差價係咩?

快遞商同你量度包裹的體積重量有出入就會產生運費差價。

點計包裹體積重量?

包裹的體積重量係高度cm x 長度cm x 闊度cm 除以5000