Logo

香港郵政郵費懶人包:國際快遞UPS、DHL、FedEx及郵局運費比較

標籤:
#國際快遞
#香港郵政
#香港國際快遞
#郵費計算
#香港郵局
#國際快遞公司
#香港平郵郵費
#香港本地郵費
#香港郵政郵費
香港郵政郵費懶人包:國際快遞UPS、DHL、FedEx及郵局運費比較

在許多香港人印象中,香港郵政無論是平郵還是空郵的郵費,都相較於國際快遞更平,這使得郵局成為從香港寄送物品到海外的首選。但事實上,對於香港郵政及國際快遞服務寄往海外的郵費,很多人仍然不清楚。為了幫助大家節省比較不同服務的時間,Fuuffy小編特別為大家整理了2024年最新的寄件攻略,包括從香港寄往英國、美國、澳洲、台灣、加拿大等地的國際快遞和香港郵政的郵費、派送時間、限制,以及其他實用的小貼士,讓你在寄送過程中更加得心應手。

 

香港郵政郵費計算

當你需要使用香港郵政服務寄送郵件時,了解郵費計算的方法有助於你預算郵件成本,還能確保你的郵件符合郵政規定。以下是香港郵政郵費計算的幾個關鍵步驟:

 

1. 測量郵件尺寸和重量:使用秤計量郵件重量,量度郵件的長、寬、高。Fuuffy提提你,請注意你寄送的郵件尺寸及重量符合香港郵政的規定。
2. 確定郵件類型:確認寄送本地郵件還是國際郵件

3. 寄送本地郵件:Fuuffy小編已經幫你整理好2024最新郵費價格表,請繼續閱讀下文或查閱香港郵政官方網站。

4. 寄送國際包裹:如果你要寄送國際包裹,你可以使用香港郵政提供的郵費計算工具,輸入重量及尺寸計算國際運費。

香港郵政郵費計算方法

 

這篇文章會詳情列出=更多香港郵政本地平郵及空郵信件、郵包及包裹的郵費:【香港本地平郵郵費2024:寄英國/美國/澳洲/加拿大/台灣的郵費、計算方法、派送時間

 

國際快遞運費計算方法

當你從香港寄送包裹到澳洲時,了解如何計算運費是非常重要。國際速遞的運費計算取決於兩個關鍵因素:體積重量和實際重量。那麼,這些是如何計算的呢?

 

香港寄英國運費計算方法

 

體積重量與實際重量哪個更重要?

體積重量:根據包裹的尺寸計算,計算方式為長度(cm)×寬度(cm)×高度(cm)/ 5000。這個公式將包裹的體積轉換為重量,以便於運輸過程中的費用計算。

實際重量:這是包裹的實際重量,通常由秤重得出。

 

在這兩者中,運費將基於較大者來計算。這意味著如果你的包裹體積大但重量輕,你需要按體積重量支付運費;反之,如果包裹重但體積小,則按實際重量計費。

 

如何確保運費準確度?

在快遞員收取包裹後,會再次量度包裹重量及尺寸,如果你提供的數值與快遞商量度的數值有誤差,將會產生額外運費。為避免支付不必要費用,包裹不要預留多餘的空間:使用尺寸合適的紙箱或快遞袋,盡量將空間縮小,以減少體積重量的影響

 

香港郵政寄熱門國家郵費

香港寄英國郵費

 平郵郵費 (HKD)空郵郵費 (HKD)
普通郵件/郵包$12起$24.7起
包裹$352起$453起

 

香港寄美國郵費

 平郵郵費 (HKD)空郵郵費 (HKD)
普通郵件/郵包$12起$24.7起
包裹$259起$392起

 

香港寄台灣郵費

 平郵郵費 (HKD)空郵郵費 (HKD)
普通郵件/郵包$8.4起$18.4起
包裹$280起$336起

 

香港寄澳洲郵費

 平郵郵費 (HKD)空郵郵費 (HKD)
普通郵件/郵包 $24.1起
包裹 $374起

***最新郵費以香港郵政官網作準。

 

比較香港郵政及國際快遞包裹郵費

 香港郵政 (特快專遞)Fuuffy 合作快遞 (UPS、Aramex、DHL)
香港寄英國HK $306HK $186
香港寄美國HK $357

HK $100

香港寄台灣HK $226HK $124
香港寄加拿大HK $252HK $316
香港寄澳洲HK $235HK $126

 

以0.5公斤計算且配有追蹤服務的情況下,若透過香港郵政(特快專遞)與各大國際快遞公司,如UPS、DHL、FedEx等進行郵費的比較,您會發現在Fuuffy平台上提供的國際快遞服務,除了加拿大外,其他國家的運費普遍比香港郵政便宜將近一半!你可以使用Fuuffy平台的運費計算器,即時計算超過16間國際快遞寄送包裹至200+國家及地區的運費。

 

香港郵政平郵寄海外平均時間

投遞平郵包裹往海外目的地需要3至120工作天,當中視乎船期狀況、清關進度及保安檢查等因素而定。 在計算各類郵件的投寄日及抵港日,以及評估服務承諾下的服務表現時,星期日及公眾假期不計算在內。如果需要更快速度寄去海外,可以使用貨飛的國際快遞服務,寄包裹郵費與郵局相若甚至更平。

 

本地郵件:香港本地寄香港本地時間

普通小型信件會於投寄日後下一個工作天內完成派遞,普通大型信件及郵包會於其後兩個工作天内完成派遞,而大量經濟級郵件則會於其後三個工作天内完成派遞。

 

香港郵政郵件尺寸限制

信件和郵包的郵費按郵件樣式(即「小型信件」、「大型信件」和「郵包」)及重量釐定。

 

小型信件

最小尺寸 : 90毫米 x 140毫米

最大尺寸 : 165毫米 x 245毫米 x 5毫米(厚度)

重量限制 : 50 克

 

大型信件

最小尺寸 : 90毫米 x 140毫米

最大尺寸 : 305毫米 x 381毫米 x 20毫米(厚度)

重量限制 : 500 克

香港郵政郵件尺寸限制

 

郵包

最小尺寸 : 90毫米 x 140毫米

最大尺寸 : 長寬厚合計以900毫米為限,其中最大的尺度不得超逾600毫米。

捲軸狀郵件的最大尺寸: 直徑的兩倍及長度最大為1.04米,最大尺度不得超逾900毫米。

重量限制 : 2千克

 

 

香港寄包裹去英國最平快遞運費預覽

以0.5kg計算

Aramex 安邁世

由香港空運 4-8 日送抵英國

HKD 233

UPS 優比速 (Expedited)

由香港空運 4-8 日送抵英國

HKD 344

UPS 優比速 (Expedited)

由香港空運 4-8 日送抵英國

HKD 346

UPS 優比速 (Express Saver)

由香港空運 3-5 日送抵英國

HKD 367

DHL

由香港空運 4-8 日送抵英國

HKD 420

Fedex 聯邦快遞

由香港空運 4-8 日送抵英國

HKD 423

UPS 優比速 (Express Saver)

由香港空運 3-5 日送抵英國

HKD 479

UPS 優比速 (Express Saver)

由香港空運 3-5 日送抵英國

HKD 504

UPS 優比速 (Express Saver)

由香港空運 3-5 日送抵英國

HKD 553

UPS 優比速 (Express Saver)

由香港空運 3-5 日送抵英國

HKD 557

UPS 優比速 (Expedited)

由香港空運 4-8 日送抵英國

HKD 568

UPS 優比速 (Expedited)

由香港空運 4-8 日送抵英國

HKD 598

UPS 優比速 (Expedited)

由香港空運 4-8 日送抵英國

HKD 660

小編妹妹

小妹為土生土長香港90後,2021年加入Fuuffy貨飛;土瓜灣長大,全力為您搜羅各種關於寄嘢去外國嘅資訊~